آموزش خرید ملک

برای ما روشن است که تلاش برای خرید اولین خانه  یا ملکی که در آن سرمایه گذاری می کنید می تواند هم هیجان انگیر و هم خسته کننده باشد. پس از صرف زمانی طولانی برای ذخیره پیش پرداخت، خریداران جدید ملک اغلب نیاز دارند پاسخ سوالات زیادی در مورد فرایند خرید را بدانند اما مطمئن نیستند که این جواب ها را از کجا به دست آورند.

همه افراد نمی توانند از عهده هزینه های نماینده خریدار یا کسی که در راستای منافع آنان کار کند برآیند. افرادی مانند کارگزاران وام می توانند جواب سوالاتی در مورد تامین هزینه ها را بدهند، اما در خصوص سوالات پیش آمده در مورد فرایند خرید اطلاعات محدودی دارند. قوانین و آیین نامه های زیادی وجود دارند که به احتمال زیاد برای خریداران جدید خانه نا آشناست. اگر خود را در وضعیتی مشابه این می بینید بدانید که تنها نیستید. ما این وضعیت را تقریبا برای تمامی خریداران جدید خانه می بینیم و ما می توانیم به شما کمک کنیم!

مجموعه ما کلاسی دو ساعته تهیه و تدوین کرده است که در آن کلیه جنبه هایی که باید در این مسیر از آن آگاه باشید را مطرح می کنیم تا شما را در موقعیتی قرار دهیم که بتوانید در موقع خرید ملک خود، تصمیماتی بهتر و آگاهانه بگیرید.

در این کلاس شما موارد زیر را یاد می گیرید:

در پایان این جلسه آموزشی، گزارش های زیر را دریافت خواهید کرد:

در این دوره شما موارد زیر را به دست می آورید:

گزارشات و آنالیز مقایسه ای بازار در خصوص ملک انتخاب شده که شامل:

 * اگر هنگام شرکت در این کلاس ملک خود را انتخاب نکرده باشید ولی ظرف مدت سی روز پس از اتمام جلسه عادی ملک مناسب خود را پیدا کردید، گزارشات بالا برای شما ارسال خواهد شد.