خدمات کامل

جستجو ، بازدید ، ارزیابی ، مذاکره و مدیریت مراحل قبل از اسکان در ملک از طرف شما

با ارائه بسته خدمات کامل، ما با پشتوانه منابع خود در بین املاک تبلیغ شده و املاکی که هنوز به بازار معرفی نشده اند، به دنبال مواردی می گردیم که منطبق با نیازهای شخص شما باشند. ما از جانب شما از املاک بازدید کرده و آنها را ارزیابی می کنیم. پس از تکمیل این مرحله و رضایت شما از ملک انتخاب شده، ما به منظور توافق بر قیمت مناسب ملک وارد مذاکره شده و از عقد قرارداد اطمینان حاصل می کنیم.

به عنوان نماینده خریدار، ما به منابع بیش از آنچه که به صورت آنلاین برای افرادی که خود برای خرید ملک اقدام می کنند موجود است دسترسی داریم. ما با تعدادی از نمایندگان فروش نیز کار می کنیم تا شما مطمئن باشید که ما کلیه حالت های ممکن در پیدا کردن ملک مناسب را بررسی کرده ایم. خرید یک ملک می تواند مایوس کننده و پر از استرس باشد چرا که حتی یک اشتباه کوچک می تواند هزاران برابر خسارت آور باشد. در اِلیت اِی جِی، کار ما اقدام کردن از جانب منافع شماست. ما سنگینی استرس کار را از شانه های شما برداشت و هر روز در وقت شما صرفه جویی می کنیم. ما در شغل خود آموزش دیده و دارای صلاحیت هستیم

با بسته خدمات کامل، ما کلیه کارها را از طرف شما انجام می دهیم؛ از جستجوی ملک مناسب گرفته تا مرحله اسکان شما در ملک

این سرویس شامل :