سرویس مزایده ( آکشن )

این سرویس برای کسانی است که ملک ایده آل خود را پیدا کرده و ارزیابی های خود را از آن تکمیل کرده اند. آنها سوالات صحیح و موضوعه را از نماینده فروش پرسیده و به دنبال فردی متخصص هستند که از طرف آنها در روز حراج در مزایده شرکت کند.

مزایده خانه رایج ترین روش فروش خانه در ملبورن و سیدنی است اما اگر پیش از این در مزایده شرکت نکرده باشید، می تواند کاری بسیار ترسناک باشد. خیلی طبیعی است که در این جلسه احساساتی و ذوق زده شوید و ما به کرات دیده ایم که خریداران به خاطر تعلق خاطری که به آن ملک خاص پیدا کرده اند، از سقف بودجه خود بالاتر می روند! ما توصیه می کنیم که پیش از شرکت در جلسه مزایده، استراتژی مشخصی داشته باشید و ما می توانیم در کنار شما کمک کنیم تا این استراتژی را طرح ریزی کنید.

ما می توانیم به نمایندگی از شما در جلسه مزایده شرکت کنیم

این سرویس شامل :