گزارش ها حاکی از این است که درصد فروشندگان ملک که در طول کمپین اقدام به افزایش قیمت ملک خود کرده رو به کاهش است.

بنا به گزارش دومین که در تصور بالا مشاهده میکنید تعداد این دسته از فروشندگان ملک در شهرهای سیدنی، ملبورن، بریزبن و کنبرا کاهش داشته است. از دلایل این کاهش میشود به مواردی چون نظارت بیشتر بر واحدهای صنفی و قیمت گذار جهت فروش ملک و کاهش سرعت افزایش قیمت ملک در مقایسه با ۳ …

گزارش ها حاکی از این است که درصد فروشندگان ملک که در طول کمپین اقدام به افزایش قیمت ملک خود کرده رو به کاهش است. ادامه »